Cloud

Cloudová řešení a služby

Cloudová řešení umožňují využívání IT prostředků – především hardwaru a softwaru odkudkoli, prostřednictvím internetu.
Uživatelé mohou kdykoliv vzdáleně používat zdroje a prostředky firemního IT. V případě potřeby je možné neustále, plynule a bez výpadků IT infrastrukturu rozšiřovat tak, aby pokrývala svým výkonem a možnostmi aktuální potřeby Vaší společnosti. Bez následných investic do nového hardwaru s optimalizovanými náklady.
U společností jejichž velikost to vyžaduje je možné jejich vlastní hardwarové prostředky umístit do připravených serverhousů a ušetřit tak náklady za energie, chlazení, ostrahu a přitom všechny zmiňované parametry mít na té nejvyšší možné úrovni. Samozřejmostí je vysoká variabilita prostředí dle aktuálních potřeb společnosti. Struktura nákladů společnosti se přesouvá z kapitoly investičních nákladů do kapitoly provozních nákladů.Výhody online řešení jsou zejména ve škálovatelnosti a zvýšení produktivity práce IT oddělení. 

Námi poskytované cloudové služby jsou:

On-line produkty Microsoftu

– zejména Microsoft Office 365 – Exchange, SharePoint, Yammer v mnoha variantách plánů, pro využití ve společnostech všech typů a velikostí

Běh virtuálních serverů různých operačních systémů

– Windows Server, Linux…

Služby ukládání a zálohování dat

– cloud backup

Virtuální disk

– integrace fyzického on-premise datového úložiště

Cloudový antivirus

– antivirové řešení, které lze nasadit napříč celou organizací, hromadně distribuované a centrálně spravované

Antispam

– jako nadstavba MS Exchange serveru, která pomůže společnosti v boji s nevyžádanou poštou a viry

Našim zákazníkům poskytujeme služby z celého vyjmenované spektra. Našim zákazníkům pomáháme již ve fázi návrhu nové strategie IT, stejně jako s migrací a následným provozem cloudových služeb.

Kontaktujte nás a ZDARMA pro vás vypracujeme konkrétní úvodní analýzu stavu Vašeho IT a cenovou nabídku.